Специјален повикувачки знак Z3FTDMC

Согласно барањето на наши членови, РАСМ побара и доби одобрение од АЕК за користење на специјален повикувачки знак Z3FTDMC. Знакот ќе се користи по повод јубилејот FT8DMC Activity Days 2021 Special Event Station во периодот од 2 Август до 15 Август 2021 година.
Со среќа на учесниците
Решението од АЕК можете да го превземете тука

Радио Аматерски RST кодови

Разбирливоста (модулацијата), силата на сигналот и извештаите за тонот (овие три елементи ја осначуваат кратенката – RST) се важен дел од радиоаматерскатаа комуникација. Овие извештаи кои радио аматерите ги разменуваат при секоја комуникација (QSO) се во форма на  двоцифрени или трицифрени броеви/кодови  што означуваат колку е силен, јак и чист вашиот комуникациски сигнал. Бројката за извештајот за тонот е потребна само за контакт со CW (Морзев код). Добар извештај како 59 значи дека другите можат совршено да ве слушаат. Лош извештај како 31 може да значи дека е време да се откажеме, да ја провериме својата опрема (посебно антенскиот систем), но можеби и поради лоши РФ пропагации да пробаме друг ден кога условите ќе бидат подобри. Извештаите за RST се запишуваат за секој остварен  контакт (QSO) во дневникот на операторот.

Подолу е табела која ќе ви послужи како референца за  вашиот RST извештај при остварување на контакт (QSO)

Благодарница од Хрватскиот Радиоаматерски Сојуз за понудената помош од РАСМ

Пристигна писмо/благодарница во кое Хрватскиот Радиоаматтерски Сојуз се зааблагодарува на понудената помош за време на серијата на земјотреси која ја погоди нашата пријателска земја.   Писмото во целост можете да го превземете тука

Писмо за помош и поддршка до Хрватскиот Радиоаматерски Сојуз

Во прилог е писмото кое беше испратено од страна на РАСМ до ХРС во кое се изразува комплетната спремност за поддршка на Република Хрватска и Хрватскиот народ во овие тешки моменти. Сме и продолжуваме да бидеме сплотени во радиоаматерскиот дух !     Писмото во целост можете да го превземете тука

Хрватска – Земјотрес

РАДИОАМАТЕРСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НЕКОЛКУ МИНУТИ ПОСЛЕ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ХРВАТСКА ВОСПОСТАВИ ВРСКА СО КОЛЕГИТЕ РАДИОАМАТЕРИ

Само неколку минути после катастрофалниот земјотрес кој ја погоди Република Хрватска, радиоаматерите од ХРС- 9A0HRS преку своите радиостаници активираа радиаматерска мрежа за опасност-РМЗО и упатија повик за помош. Радиоаматерите од нашата држава  воспоставија во истиот момент врска со колегите радиоаматери од Хрватска и изразија спремност  да доколку е потребно веднаш ја активират нашата радиоаматерска мрежа за опасност и ги стават своите радиостаници  во функција да и се помогне на Хрватска во услови кога комерцијалните телекомуникациски врски и канали се преоптоварени или не функционират. Членовите на Радиоаматрска асоцијација о овие критични моменти за Република Хрватска се постојано покрај своите радиостаници и во комуникација со радиоаматерите од Хрватска. РАСМ  е спремна доколку хрватските радиоаматери побарат, личните радиостаници на свои членови да ги отстапат на користење на Радаиоаматерски сојуз на Хрватска за да се обезбеди што побрза и посигурна комуникација помеѓу настраданите подрчја. Колеги радиоаматери од Хрватска 9A0HRS, сите радиоаматери од Македонија со позивен знак за нашата држава  Z3 во овие мигови се со вас. примите голем поздрав 73.

Mini TNC – APRS, KISS

Во прилог се фотографии од изработен TNC модем, кој може да се употреби како самостоен APRS нод и дигипитер, но исто така може да се користи и како класичен TNC модем бидејки има целосна поддршка на AX.25 како и KISS протоколот. Исто така може да работи во спрега со GPS уред директно поврзан преку RS-232 портата и да има функција на Тракер.

Брзината помеѓу терминалната опрема (компјутерот или GPS уредот) е 9600 bps, додека модемската аудио/AX25 страна е со брзина од 1200 bps.

Фотографиите кои следуваат се од TNC-то кои го склопија нашите членови: Z32AMD и Z32CPU

За повеќе информации на следниов линк

Пропагација

Заштитени права РАСМ 2021