Додадена нова секција на сајтот – за РМЗО

На нашиот сајт додадовме нова подсекција “Радио мреза за Опасност – РМЗО”. Во тој дел можете да најдете основни информации за тоа што е РМЗО, за што служи и во кои услови, како и информации околу актуелниот правилник и записници од изминатите бежби.

Краток линк до под-секцијата

Leave a Reply