Документи и правилници кои се однесуваат на Радио Аматерската служба во Република Македонија
  • Актуелен правилник од Агенцијата за Електронски Комуникации – АЕК – за радиоматареската служба – Превземете тука