Заменета антената на Z35VGV R0 – Гостивар

Денес, на 08.12.2020, на репетитирот Z35VGV R0 Гостивар извршена е замена на постоечката антена Diamond X50N со нова Diamond X510-N. Новата антена е со подобрени карактеристики од предходната, и се очекува поголема покриеност и поквалитетен RX и TX. Голема благодарност то донаторот  Херолд Z36AEC, како и до екипата која учествуваше во монтажата: Z32KZ, Z34GAS, Z34AEC како и до z31MA кој поради оправдани причини поддршката ја даваше далечински.

Leave a Reply