Извршена надоградба на антенскиот систем на репетиторот Z35VSG R7 – Солунска глава

На репетиторот кој е поставен на врвон Солунска Глава – Z35VSG R7, извршена е замена на дел од антенскиот систем и тоа:

  • Поставена е нова Антена
  • Заменет е постоечкиот антенски кабел со нов

 

По извршените тестови од неколку локации во Македонија, добиените резултати покажуваат значително подобрување во квалитетот на комуникацијата преку овој репетитор.