Измена на PL тон на репетитор RV-0 Z35VGV – Гостивар

Денес, на 01.12.2020, извршена е промена на PL тонот на репетиторот RV-0 Z35VGV во Гостивар. Новата вредност на PL тонот е 91.5 Hz.

Leave a Reply