Пуштен во употреба Echolink Z35VSG-R

Денес, на 23.11.2020 во функција е пуштена  Echolink врска за репетиторот R7 Z35VSG QTH Солунска Глава –  со ознака Z35VSG-R QTH Велес.  

Leave a Reply