Специјален повикувачки знак Z3FTDMC

Согласно барањето на наши членови, РАСМ побара и доби одобрение од АЕК за користење на специјален повикувачки знак Z3FTDMC. Знакот ќе се користи по повод јубилејот FT8DMC Activity Days 2021 Special Event Station во периодот од 2 Август до 15 Август 2021 година.
Со среќа на учесниците
Решението од АЕК можете да го превземете тука

Leave a Reply