Додадена нова секција на сајтот – за РМЗО

На нашиот сајт додадовме нова подсекција "Радио мреза за Опасност - РМЗО". Во тој дел можете да најдете основни информации за тоа што е РМЗО, за што служи и во…

Continue Reading Додадена нова секција на сајтот – за РМЗО

YOTA месец – Декември 2020

Декември оваа година е месец на YOTA, период во кој младите радио аматери после својот повикувачки знак го додаваат суфиксот YOTA. Целта на оваа акција е да се промовира Радио…

Continue Reading YOTA месец – Декември 2020

Измена на PL тон на репетитор RV-0 Z35VGV – Гостивар

Денес, на 01.12.2020, извршена е промена на PL тонот на репетиторот RV-0 Z35VGV во Гостивар. Новата вредност на PL тонот е 91.5 Hz.

Continue Reading Измена на PL тон на репетитор RV-0 Z35VGV – Гостивар

Сервисирање на репетитор – R0 – Z35VSK – Скопје

Денес, на 26.11.2020 беше извшено сервисирање и преконфигурирање на локалниот репетитор R0 - Z35VSK - Скопје. Поставен е ноv C-flex кабел и  заменети  конекторите од антенскиот систем. Новина е и…

Continue Reading Сервисирање на репетитор – R0 – Z35VSK – Скопје

Пуштен во употреба нов репетитор RUX05 – Z35UPS

Денес, на 23.11.2020 пуштен е во употреба UHF репетиторот QTH Попова Шапка RUX05 - Z35UPS. Технички информации за репетиторот можете да најдете на следниов линк: Z35UPS Голема благодараност до Митко…

Continue Reading Пуштен во употреба нов репетитор RUX05 – Z35UPS

Нов репетитор Z35VGV – R0 Гостивар

Радиоаматерската Асоцијација врз основа на добиено одобрение од АЕК, на 14.11.2020 успешно пушти во функција уште еден VHF репетитор за локално покривање. Во функција е R0 со локално покривање на…

Continue Reading Нов репетитор Z35VGV – R0 Гостивар