Информации за Антенски Системи

Извршена надоградба на антенскиот систем на репетиторот Z35VSG R7 – Солунска глава

На репетиторот кој е поставен на врвон Солунска Глава - Z35VSG R7, извршена е замена на дел од антенскиот систем и тоа: Поставена е нова Антена Заменет е постоечкиот антенски…

Continue Reading Извршена надоградба на антенскиот систем на репетиторот Z35VSG R7 – Солунска глава