Нов репетитор Z35VGV – R0 Гостивар

Радиоаматерската Асоцијација врз основа на добиено одобрение од АЕК, на 14.11.2020 успешно пушти во функција уште еден VHF репетитор за локално покривање. Во функција е R0 со локално покривање на Гостивар и околината. Репетиторот работи под знак Z35VGV и има дефиниран PL тон 123Hz.
Голема благодарност до Херолинд Усеини – Z36AEC за донирањето на опремата и Митко Кикереков – Z31MA за неговиот ангажман.
125325407_10217451495151578_655402311917191737_n

Leave a Reply