YOTA месец – Декември 2020

Декември оваа година е месец на YOTA, период во кој младите радио аматери после својот повикувачки знак го додаваат суфиксот YOTA. Целта на оваа акција е да се промовира Радио Аматерското движење и хоби на младите. Затоа овој месец искористете ја секоја можност да го презентирате своето хоби пред младите, и остварете заедно со нив QSO. Во младите е иднината !

Линк до евентот

 

Leave a Reply